۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

نحو کشتیبان

به تهامی جان
     خب، کاری به صحت ادعا نداریم؛ جمله غلط است. "به عنوان" در این جمله، کاملاً بی ربط به کار رفته است. زبان فارسی چنین عنوانی ندارد و در اینجا نیز، مطلقاً درباره عناوین آن زبان صحبتی نیست. یا معتقد ایم این زبان یکی از ارکان هویت ملی ایران است یا نیست. منظور از ایران نیز قاعدتاً باید ایرانیان باشد، لابد اشاره به ظرف و ارادۀ مظروف است. "به عنوان" که از آلات شکنجه است، زائد است و به بیان اداره جاتی (ادارجاتی؟)* باید از قلم اسقاط شود. بد نبود به فارسی درست، جمله ای در باره اهمیت زبان فارسی بنویسیم: زبان فارسی یکی از ارکان هویت ملی ایرانیان و الخ.

     در تاکسی، مسافری گفت که در اخبار اعلام کرده اند که با هر دکانی که سردرش نوشته باشند "فست فود" برخورد خواهد شد. مسافر مذکور معتقد بود همه اینها بازی است و کسی نگران زبان مادری نیست. به این بهانه می خواهند امورات خودشان را پیش برند. بعد افزود اگر کسی غم زبان فارسی می داشت، باید اول لغات عربی را می ریخت بیرون. رانندۀ بانشاط می خندید و می گفت که نه خیر اینا با عربی کار دارند. پرسش می توانست این باشد که با اسقاط، بلکه اعدام کلمۀ "فست فود"، کدام امورات کی و چگونه پیش خواهد رفت، اما نکته این بود که جملات آن گویندگان حاکی از تسلط ناطق به زبانشناسی و زبان فارسی نبود. ماجرای شیرین و پایان ناپذیر زبان مادری گویا از تفریحات نحوی و کشتیبان هر دو است. نحوی مولوی اگر در این دوره از کشتیبانی بپرسد که آن جناب آیا نحو می داند، احتمالاً پاسخی دندان شکن خواهد گرفت و بور و خیط، به تویوپش خواهد چسبید.
      از سویی دیگر، در مجادلات قلمی اهل این مملکت، بخشی هم به سواد فارسی دو طرف اختصاص دارد. گاهی بحث فارسی دانی و ندانی منتقد و نویسنده آنچنان بالا می گیرد، که اصل موضوع و حرف دو طرف فراموش می شود. دست کم از دو مجادلۀ قلمی در فضای مجازی ایران خبر دارم که در هر دو مورد، تمام جدل در این خلاصه می شد که آقایی به خانمی می پرید که فارسی بلد نیست و متقابلاً خانم هم می گفت: "خودت بلد نیستی". در هر دو مورد یک طرف دعوا آقا و طرف دیگر خانم بود و همه آنها هم آدمهایی بودند در ردیف زبانشناس و ویراستار. پرویز ناتل خانلری مقامی بلند در ادب فارسی برای دوستش، صادق هدایت، قائل بود اما هدایت را از ذوق فصاحت بی بهره می دانست و معتقد بود که شیوۀ فارسی نویسی او خالی از نقص نیست. دکتر خانلری گرفتاری هدایت را تحصیلش در مدرسۀ فرنگی می دانست.**

     فارغ التحصیل دورۀ متوسطه قرار است زبان مادری را در حد درست نویسی و روان خوانی بداند. اما هستند آدمهایی اداره جاتی که بلند خوانی روزنامه را شکنجه می دانند؛ اگر هم خودشان ندانند آن همه کسرۀ اضافۀ نابه جا و توقف بی مورد شنیدن این بلند خوانی را برای مستمعان به شکنجه تبدیل می کند. حالا گیریم که دیپلمۀ بی کار فارسی ندانست، کمترین توقع از اهل قلم آن است که ابزار کارشان را خوب بشناسند و گرفتار این درگیری های غم انگیز نشوند.

     نکته دیگر آن است که حالا که در دبیرستان فارسی یادمان نمی دهند، فارسی را چگونه بیاموزیم و فارسی درست را از نادرست تمیز دهیم. از این یقه گیری های قلمی، هرچند بسیاریشان حاوی نکاتی درست و ایراداتی وارد است و متاسفانه باید بپذیریم که نویسندگان، مترجمان، منتقدان و ویراستارانی هستند که جدی جدی فارسی نمی دانند، اما دستگیرمان نخواهد شد که چگونه فارسی بیاموزیم. این قبیل نوشته ها فقط نشان می دهند چه کسی فارسی می داند و چه کسی نمی داند.
     
     یک راه فارسی آموختن، باید خواندن کتابهای کلاسیک ادب فارسی باشد، یعنی کتابهایی که عموم فارسی زبانها آنها را نمونه های درست و زیبای زبان فارسی می دانند. به کسی که به این صورت فارسی آموخته خواهند گفت که زبان موجودی زنده است و دگرگون می شود؛ اینکه کسی بتواند تاریخ بیهقی را روان بخواند، لزوماً به این معنی نیست که می تواند درست و زیبا بنویسد. منتقد احتمالی خواهد گفت زبان را باید در مراوده با فارسی زبانان آموخت.
     به فارسی کسی که زبان را در مراوده با گویندگان فارسی زبان آموخته، دست کم دو ایراد خواهند گرفت: اول آنکه وقتی نویسندگانی مثل هدایت فارسی نمی دانستند، شما چطور می خواهید از کشتیبان نحو بیاموزید؟ دوم آنکه اگر هم کشتیبانان زمانی فارسی می دانستند، الان که تپش های عاشقانۀ صدا و سیما در زبان کشتیبانان و کوچه نشینان حس می شود، از آن زبان هم چیزی باقی نمانده است. کسانی اضافه خواهند کرد که زبان فارسی سرشار از ظرایف است و پر از پیچیدگی و عوام البته از فهم همۀ آن دقائق ناتوان اند.

      پس گویا می ماند یک راه دیگر که مطالعۀ کتابهای دستور زبان باشد. اینچا هم دست کم دو گرفتاری پیش می آید. یکی آن که خواهند گفت اول آدمها حرف می زدند و می نوشتند، بعد کسانی به فکر استخراج قواعد گفتن و نوشتن افتادند و این جاده ای است یک طرفه. با کمک دستور زبان می شود کلام را فهمید اما نمی شود آموخت. دیگر آنکه خود دستورنویسان هم کلاً با هم مخالف اند و گرفتاری حالا می شود کدام دستور زبان؟
این تازه صرفاً بحث دستور زبان بود؛ رسم الخط هم که قصه ای است برای خودش. قضیۀ تسلط بر زبان مادری را گاهی، کسانی ار این علما آن چنان می پیچانند و از دادن هر پاسخ صریحی می گریزند، که نوآموز زبان احساس می کند طالب فیضی است که تازه به خانقاه، به خدمت شیخ آمده. از کسانی شخصاً شنیده ام که گفته اند آموختن زبان فارسی کار هرکسی نیست و لابد باید نظر کرده باشی تا بتوانی بیاموزی. برخوردی جداً عرفونی با مقوله زبان و شدیداً باب سلیقه ایرانیان؛ زبان ما فقط یه هوا اون ور تر از سر اکبره. اوضاع گاهی آنچنان شلوغ پلوغ می شود که رندان بدگمان ممکن است بپندارند که قضیه کلاً زرگری است و این دعوای درست و غلط و جدا و سرهم لابد دکانی است که فضلای عینکی هوا کرده اند تا شرمسار کیسه نباشند.

      تصویر کلی چنین چیزی است: کشتیبان متخصص واژگان دخیل در زبان فارسی و زبانشناسی عقیدتی-سیاسی است و نحوی بی سوادی است از زبان مادریش بی اطلاع. آیا وقتی اوضاع یکی از ارکان هویت ملی ایران اینگونه است می توان نتیجه گرفت که خود هویت ملی هم وضع مشابهی دارد؟ اگر نحوی فرهیخته بی هویت باشد و کشتیبان دیپلمۀ بی کار سکاندار کشتی هویت، توفان هم بیاید، اوضاع چگونه خواهد بود؟ غریق بحر معنا و بی معنایی خواهیم شد؟

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبههیچوقت شاگرد رسمی دکتر حق‌شناس نبودم اما هر بار که به دیدار استادم، دکتر ژاله آموزگار، می‌رفتم او را هم می‌دیدم که معمولاً در ساعات فراغت سری به دکتر آموزگار می‌زد. در دانشکده‌ای که بیشتر اعضای هیأت علمی‌اش نه تنها فرهنگی شفاهی دارند بلکه اساساً کتاب و مقاله و تألیف را از مقوله تجملاتی می‌دانند که تنها کارکردشان طی کشیدن پله‌های ترقی است، دیدار دکتر حق‌شناس
همراه دکتر آموزگار قند مکرر بود.
اساتیدی که در این دو سه دهه به عضویت هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درآمده‌اند عموماً گلچینی‌اند از کسانی که تخصصشان نه کار دانشگاهی، که زد و بند و بده‌بستان و غصب مقاله دانشجو است. مردمانی برآمده از فرهنگی شفاهی. دکتر حق‌شناس در میان این خواهران و برادران متمایز بود. آنقدری که من دیده‌ام چنان به فرهنگ مکتوب وابسته بود که دیوار اتاقش پر بود از کاغذهایی زردرنگ حاوی پیام‌هایی مثل: «من رفتم حیاط زود برمی‌گردم» خطاب به هم‌اتاق غایبش. جوری سرخوش و شاد راه می‌رفت که انگار دارد از بهار دهکده‌ای کوچک لذت می‌برد. دیدارش یادآور آسان‌گیری بود و آزادی. خوش‌خلقی و حوصله و احترامی که قرار است ابنای متمدن بشر برای یکدیگر قائل باشند، در رقتارش هویدا بود.
رسم نیست که سخنران، مثل ملای مکتبخانه، بر آمد و شد شنوندگانش نظارت کند. یک بار جنایتکار گمنامی موجود بی‌مایه‌ نام‌آوری را به دانشکده دعوت کرده بود تا سخن براند. هدف آن جنایتکار گمنام احتمالاً سنجش مقاومت دانشجویان در شرایط صفر حیات بود. شخصاً جازدم و نرفتم. دوست نزدیکی که خطر کرد، یک ربعی تاب آورد. بعد که می‌خواست از ردیف آخر پاورچین و گربه‌وار به بیرون خزد، سخنران به پارسی سره پارس کرده بود که «چرا آیین نشیمن سخن‌نیوشی را برمی آشوبد؟» گویی که رفیق ما فون‌اشتافنبرگ است در جلسه بر و بچه‌های دور و ور رایش کبیر. غرض از این تسویه حساب مغرضانه، این بود که بگویم ببینید که در این دانشکده، وقتی که سخنران مدعو، و نه استاد، چنان طلب‌کار است و دانشجو چنان توسری‌خور، اعضای هیأت علمی چه لعبتکانی خواهند بود. درست برخلافش، در آبان هشتاد و هفت که در تالار ممیز خانه هنرمندان جشن تولدی برای آیدین آغداشلو گرفته بودند، دکتر حق‌شناس را دیدم که مثل ماها که جا برای نشستن نداشتیم و در هم چپیده بودیم، ایستاده است بیخ دیوار. نمی دانم چرا آمده بود. چون اگر از دوستان آغداشلو بود که حتماً دعوتش می کردند و صندلی می‌داشت. دو نفر از اون وسطا جای‌شان را، استاداستادگویان، به او و همسرش تعارف کردند. حق‌شناس هم دستی تکان داد به تشکر که یعنی بفرمایید و لبخند بر لب داشت. بانیان مجلس هم اگر دکتر حق‌شناس را به جا می‌آوردند جایی نداشتند تعارفش کنند. بیشتر اساتید دانشکده ما معمولاً از فرط فضل، بدون کارت دعوت و تضمین پلومرغ جایی نمی‌روند، اگر هم بروند و مجلس به مذاقشان خوش نیاید، هنگامه به پا می‌کنند. تفاوت رفتار دکتر حق‌شناس و این بزرگواران و آن ‌سخن‌ران، یادآور تقابل روشنایی است و تاریکی در اندیشه های ایران باستان.
در کنار علی‌اشرف صادقی، یدالله ثمره، ابوالحسن نجفی، هرمز میلانیان و محمدرضا باطنی عضوی بود از نسل درخشانی از زبان‌شناسان همگانی این مملکت که کوشش‌های نسل پیش از خود را به علمی با ساختار منسجم بدل کردند. برای آغاز مطالعه هر علمی، باید کتابهای پایه و تاریخ آن علم را خواند. حق‌شناس کتابها و مقالات زیادی نوشت اما در حیطه زبانشناسی، دو کتاب تاریخ زبان‌شناسی و دو کتاب پایه این علم را ترجمه کرد. از تاریخ‌ها یکی تاریخ مختصر زبانشناسی است و آن دیگری به مکاتب نوین زبانشناسی می پردازد. کتاب دیگری هم در تخصصش نوشت به نام آواشناسی. در مقام زبانشناس و استاد دانشگاه از جمله امتیازاتش یکی هم آن بود که زیاد داخل بحث درست و غلط فارسی نمی‌شد.
از معدود استادانی بود که غیر از رشته خود به وادی‌های دیگر فرهنگ و هنر نیز علاقه‌مند بود. در نقد ادبی چیره دست بود و مکاتب نوینش را
هم خوب می‌شناخت. 
برای شمارش ترجمه‌های‌اش ماشین‌حساب هم به درد نمی‌خورد. چرا که کارستانش فرهنگ هزاره است. بیشتر ترجمه‌های سال‌های پس از انتشار هزاره، اگر مع‌الواسطه ترجمه حق‌شناس و همکارانش نباشد، دست کم نشانی از کار ایشان دارد. گویا مشغول تدوین ویراست دوم آن بود که مرگِ بی‌حوصله سررسید.
قاعدتاً رحمت واسعه ایزدی نباید جای بدی باشد و رحلت به آن می تواند جان‌گداز نباشد. هرچند برای نزدیکان متوفی بیشتر مرگ‌ها نابه‌هنگامند، در عرصه زندگی اجتماعی و فرهنگی، گاهی، مرگ موهبتی است که فریادرس می‌آید و متوفی را از دست خودش نجات می‌دهد. در این سرزمین که معمولاً زندگی مشاهیر در این خلاصه می‌شود که کار درخوری تحویل جامعه دهند و بعد بکوشند که از روی دست خودشان تقلید کنند و ادای خودشان را دربیاورند، مرگ مفاجای کسی که کار حسابی می کرد و به تکرار خودش نیافتاده بود، از معدود درگذشت‌هایی است که واقعاً نا‌به‌هنگامند. در محیطی ناهمگون با خصلتش، بی‌دریغ خوب بود و بلندنظر و در حیطه کارش دانشمند بود و مولد. از این روی است که باید گفت علی‌محمد حق‌شناس متأسفانه به رحمت واسعه ایزدی رفت.