۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

آدم اجاره نشين که تازه کاربري اتاقک اجاره ايش مهمانسرا باشد، ناگزير است هم با تغييرات ناخواسته مواجه شود، هم از مهمانانش مدام معذرت بخواهد. حتماً مي دانيد که اشکالات فني جديدي که براي بلاگسپات در ايران پيش آمده، عکسها و ظاهر وبلاگهاي منشعب از آن را به هم ريخته است. نگارنده چند روزي صبر خواهد کرد تا ببيند مشکل حل مي شود يا نه. اگر حل نشد احتمالاً متن تصوير نوشته اخير را جايگزين عکس خواهد کرد و نوشته هاي حاوي تصاوير را يا تغيير خواهد داد به نحوي که نيازي به تصوير نداشته باشند، يا کلاً متن را حذف خواهد کرد. شايد هم بنه کن کوچ کرديم به مهمانسراي ديگري. دوستان اگر راه حلهاي بهتري سراغ دارند لطفاً دريغ نفرمايند. غرض عذرخواهي بود بابت نابه ساماني شماري از پستهاي اين وبلاگ و البته عذرخواهي بابت عذرخواهي هاي مکرر. زياده عرضي نيست.